Ügyeleti idők

Készült: 2017. június 22. csütörtök

Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

Bármiféle elintéznivalójukat június 30-ig minden nap, 8.00-tól 14.00-ig megtehetik.

Azt követően:

 • július 3-tól július 12-ig 8.00-tól 12.00-ig
 • július 19-e, szerda 8.00-tól 12.00-ig
 • július 24-e hétfő, 8.00-tól 12.00-ig
 • július 31-től augusztus 4-ig 8.00-tól 12.00-ig
 • augusztus 21-től folyamatosan.

Vakáció

Készült: 2017. június 19. hétfő

Andók Veronika: Vakáció

Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!

Két hónap napfény vár ránk a nyárban,
Kószálunk vígan viruló tájban,
Hűsítő tavakra, strandokra járunk,
Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk.

Júniusi Tájékoztató

Készült: 2017. június 02. péntek

Köszönjük mindazok segítségét, akik a május 19-ei Nepomuki bálhoz bármi módon (személyes jelenlét, süti sütés, szervező munka stb.) tevékenyen hozzájárultak.

Az év végéhez közeledve néhány fontos információ:

 • Utolsó tanítási nap június 15-e, csütörtök. Ekkor lesz a 8.-osok ballagása. Mindenkinek iskolai ünneplő ruhába kell jönni. (Ehhez hozzátartozik a nyakkendő is!)
 • Tanévzáró június 20-án, kedden 17 órakor lesz. (Ide is ünneplő kell!)
 • A nyári napközis felügyelet a következőképpen alakul:
  június 16. péntek; június 19-től 2 hétig (06.30.) hétköznapokon 7.00-16.00 között.

A korábban jelzett Erzsébet napközis táborról még nem tudunk semmit. Amennyiben NEM nyerünk akkor is biztosítunk napközit, - a fent jelzett időszakokra - csak szerényebb lehetőségekkel. Kérjük Önöket, hogy ezt a papírt csak azok küldjék vissza, akik abban az esetben is igényelnek napközis felügyeletet, ha NEM nyerünk az Erzsébet Programban.
Az idei évben is biztosít nyári napközis tábort a Bán Aladár Iskola július hónaptól. A szükséges nyomtatványokat kérhetik az iskola titkárságán.

Valamint kérjük Önöket, ha bármi tartozásuk – étkezés, tankönyv – van, június 15-ig szíveskedjenek rendezni. Köszönjük!

Egyúttal szeretném megköszönni mindazon szüleinknek, akik akár szóval, akár tettekkel egész éven át támogatták a mi munkánkat.

Nyárra jó pihenést, kikapcsolódást kívánunk!

Beiratkozás 2017/2018

Készült: 2017. március 28. kedd

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig
2017. április 21. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2017. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek TAJ-kártyája,
 • a szülő/gondviselő személyi igazolványa.

 

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.
Körzethatárunk nincs, szeretettel várjuk Várpalotáról és a környező településekről jelentkező gyermekeket.

Hirdetmény

Készült: 2017. március 06. hétfő

Hirdetmény

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 118§(4) bekezdése alapján – ezúton közöljük Önnel, hogy iskolánkban, 2016 évben az egy főre jutó normatív támogatás összege:
680.195 Ft volt.

Egyben tájékoztatjuk, hogy feladatainak ellátásához az igénybe vett normatív hozzájárulás a teljes intézményi költségvetés 89%-át fedezi.