Tájékoztató - 2017 január

Készült: 2017. január 16. hétfő

A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan kötelező színházlátogatást szeretnénk tenni január 26-án, csütörtökön Veszprémbe, a Hangvillába. Mária evangéliuma c. előadást tekintenénk meg.

Az iskolából 3. óra után buszokkal megyünk a 3. – 8. osztályos tanulókkal, kb. fél 3 fele érünk haza. 500 Ft-ot kellene befizetni, a többi költséget az iskola vállalja. (Ha visszaérkeztünk lehet ebédelni vagy kérjük lemondani!)

Az 1.2. osztálynak pedig január 23-án, hétfőn 13 órai kezdettel helyben lesz egy színházi előadás, mely kb. 40 perces! 200 Ft-ot kellene behozni!

Kérjük, ezt az összeget az osztályfőnöknek szíveskedjenek mielőbb beküldeni! Köszönjük!

Osztályozó, majd féléves nevelési értekezletünket január 19-én, ill. január 30-án tartanánk. Nagy segítséget jelentene, ha a napközis, ill. tanszobás gyermekek is ebéd után hazamehetnének. Természetesen, akinek ez gondot jelent felügyeletet biztosítunk, melyet szíveskedjenek jelezni az üzenőn keresztül!

Szülői értekezlet az alsó tagozatnak február 7-én 16.30-tól, a felsőnek február 8-án 16.30-tól. Mindkét alkalommal 17.30-tól fogadóóra is lesz. Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Mint azt már korábbi levelünkben is jeleztük a farsang február 17-én, a Szülői Munkaközösség bálja pedig február 18-án lesz. (Részletes tájékoztatás később!)

Február 2-án, Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepén iskolamise reggel 8.00-kor, azt követően rövidített órákkal megyünk.

Nepomuki Bál

Készült: 2017. január 13. péntek

Ebéd befizetés

Készült: 2015. november 17. kedd

Ebéd befizetés időpontja:

 

2017.01.11. 8:00-16:00 óráig 

 

Ebéd pótbefizetés 2017.01.18. 8:00-16:00 óráig

 

 

140 éves Iskolánk

Készült: 2016. szeptember 22. csütörtök

140 éve történt... 

 

1876 őszén nyitotta meg kapuit iskolánk.

Erre emlékezve várjuk az egykor itt tanulókat, dolgozókat 

okt. 15-én, szombaton 10 órakor egy nagy találkozásra, emléktábla avatásra, 11 órától ünnepi szentmisére.

 Várunk továbbá kiállításra kész (felragasztott, feliratozott) fotókat, egyéb dokumentumokat okt. 8-ig, illetve szívesen fogadunk versbe, prózába fogalmazott  zárda, 2. számú, Zrínyi Iskolás élményeket. 

Nepomuki Iskola jelenlegi diákjai, dolgozói
"Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn."
/ Széchenyi István /

Tankönyvek térítése

Készült: 2016. szeptember 01. csütörtök

Tisztelt Szülők!

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) a tankönyvellátás hatékony lebonyolításának biztosítására internetes rendelési felületet alkalmaz, melyen keresztül az iskolák minden tanév kezdete előtt megrendelik az aktuális tanévre vonatkozó tankönyveket. A rendelés diákonként történik, mely rendeléseket a KELLO összesíti, megrendeli a tankönyvek kiadóitól, majd ezt követően leszállítja az iskolákba, ahol a tankönyveket egyedi menetrend alapján kiosztják a szülőknek/diákoknak. Az intézményt váltó diákok számára, illetve egyéb esetekben is (pl.: elvesztett, megsérült tankönyvek) az iskolák év közben is tudnak a KELLO-tól tankönyveket rendelni, mely rendeléseket a KELLO egyedileg teljesíti.

Befizetés módjai:

  • banki átutalás: a KELLO Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 64400068-30107825-11100049 számú számlájára.  Banki átutalás esetén a közleményben mindenkor szerepelnie kell a tanuló nevének és 11 jegyű oktatási azonosítójának.

 

A 25.§ szerinti kedvezményre jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,

b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás,

c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői bizottság szakvéleménye,

d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat.

(2) A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a lakossági folyószámla-kivonatot, a postai igazolószelvényt.