Májusi Tájékoztató

Készült: 2017. máj. 02. kedd

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Édesanyákat, Nagymamákat, akik nélkül nem boldogulnánk mi sem itt az iskolában.
Odaadó törődésüknek, figyelmüknek köszönhetően haladunk előre közös dolgainkban! Jó Isten áldása legyen velük!

Néhány fontos tudnivaló az elkövetkezendő időszakra:

 • Tisztelettel kérjük azokat, akik tehetik adójuk 1 %-val támogassák iskolánk alapítványát! Nebuló Alapítvány adószáma: 18915813-1-19 Előre is köszönjük!
 • Május 13-án, szombaton Veszprémbe megyünk a Gizella-napi ünnepségre, mely szentmisével kezdődik, utána ebéd, majd a gyerekeknek érdekes program, kb. 15 órakor műsor a Bazilikában, utána pedig az Óváros téren a vásári forgatag megtekintése. Van még néhány hely, lehet jelentkezni, akár szülőknek is! Jelentkezni az igazgató néninél, ill. az igazgató-helyettes néninél jövő hét keddig, május 9-ig.
 • Május 14-én, vasárnap a 10 órai szentmisén lesz 3. osztályos katolikus tanulóink első áldozása. Ez az ünnep mindannyiunk számára fontos, tehát kérjük Önöket, aki teheti, jöjjön!
 • A Nepomuki Napok két olyan eseményére hívnánk fel figyelmüket, melynek sikere az Önök aktív közreműködésén, támogatásán fog múlni.
  Május 18-án, csütörtökön 16 órakor a Gála a Kultúrházban, ill. május 19-én a Nepomuki Bál a Várban. A bál sztárvendége Vastag Csaba lesz, aki fellépti díjáról lemondva támogatja az iskolát, ezáltal a gyerekeket. A 19 órakor kezdődő bálra belépőket egyebek mellett az iskolában és a városban több helyszínen lehet vásárolni. (A belépő vacsorával 3500 Ft, vacsora nélkül 2800 Ft.)
  Aki teheti, jöjjön! Amellett, hogy jól érezzük magunkat, támogatjuk az iskolai játszótér rekonstrukcióját! Előre is köszönjük!
  (Kérjük, jegyvásárlási szándékukat mihamarabb szíveskedjenek jelezni!)

A hátralévő néhány héten sok-sok munka, program, verseny vár még ránk!

Kérem Önöket, hogy megértéssel legyenek irányunkba egy-egy elmulasztott vagy megkésett üzenet miatt, hogy mikor, hol kellene lennie a gyerekeknek! Elnézést az esetleges kellemetlenségekért, de …

Jó munkát, jó kedvet, kitartást erre a rövid időre!

Beiratkozás 2017/2018

Készült: 2017. március 28. kedd

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig
2017. április 21. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2017. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek TAJ-kártyája,
 • a szülő/gondviselő személyi igazolványa.

 

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.
Körzethatárunk nincs, szeretettel várjuk Várpalotáról és a környező településekről jelentkező gyermekeket.

Hirdetmény

Készült: 2017. március 06. hétfő

Hirdetmény

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 118§(4) bekezdése alapján – ezúton közöljük Önnel, hogy iskolánkban, 2016 évben az egy főre jutó normatív támogatás összege:
680.195 Ft volt.

Egyben tájékoztatjuk, hogy feladatainak ellátásához az igénybe vett normatív hozzájárulás a teljes intézményi költségvetés 89%-át fedezi.

Iskolanyitogató programsorozatunk

Készült: 2017. február 09. csütörtök

Iskolánk Arculata

 • Keresztény, erkölcsös értékrend
 • Szeretetteljes légkör megteremtése következetes neveléssel
 • Gyermekcentrikusság
 • Nagy hangsúlyt fektetünk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek nevelésére
 • Egészség- és környezettudatos nevelés
 • Aktív sportélet megalapozása
 • A város szívében jól megközelíthető helyen van iskolánk

 

 

Bővebben: Iskolanyitogató programsorozatunk

Ebéd befizetés

Készült: 2015. november 17. kedd

Ebéd befizetés időpontja:

 

2017.06.12. 8:00-16:00 óráig 

 

 

 

 

További cikkeink...