Tankönyvrendelés

Készült: 2016. január 26. kedd Közzétéve: 2016. január 26. kedd

Február 4-én, csütörtökön Nevelési értekezlet lesz. Ezen a napon rövidített órák lesznek. (A 7. óra elmarad) Délután napközi nem lesz. Igény szerint felügyeletet biztosítunk! Megértésüket köszönjük.

A következő tanévi tankönyvrendeléssel kapcsolatban a mellékelten csatolt papírt kitöltve, aláírva, ha szükséges a megfelelő igazolásokkal ellátva február 5-éig visszaküldeni szíveskedjenek! Köszönjük! Az alsó tagozatra ez nem vonatkozik, mivel ők ingyen kapják a tankönyvet.

A kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges az igénylőlappal együtt:

a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás
b) tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás vagy a magasabb összegű családi pótlék folyósításáról szóló igazolás
c) a sajátos nevelési igényű tanuló esetében a szakértői bizottság szakvéleménye
d) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló határozat
e) a gyermekvédelmi gondoskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban részesülő tanuló esetén a számára gyámhatósági határozat alapján gondozási helyet biztosító intézmény vezetője által a 11. melléklet szerint kiállított igazolás

2) A családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a lakossági folyószámla kivonatot, a postai igazolószelvényt.

Találatok: 5608