A gazdasági irodánk telefonszáma megváltozott: +3620-223-0432

Szűrő

Áprlisi Ünnepi Miserendek

Április 9-e, Virágvasárnap, a nagyhét kezdete. Hogy méltóképpen várjuk legnagyobb ünnepünket, a Feltámadást lelkileg is fel kell rá készülnünk. Erre kiváló lehetőséget nyújtanak a vasárnapi és a nagyheti misék és lelkinapok. Várjuk gyermekeinket és szüleiket!

- Április 9., vasárnap ünnepi miserend 

  • 4. osztály 8-as misén Passiót olvas
  • 1. 2. 3. osztály 10-es mise Virágvasárnapi körmenet

- Április 10. lelkinap a gyerekeknek délelőtt, 11.30-kor iskolamise.
- Április 10. és 11-én este 6 óra lelkigyakorlat elsősorban a felnőtteknek.
- Április 13. Nagycsütörtökön 18 órakor mise.
- Április 14. Nagypéntek 

  • 15.00 Keresztút
  • 18.00 Liturgia

- Április 16-17. Húsvét – ünnepi miserend: 8:00, 10:00, 18:00 

Ugyancsak lelki épülésünkre szolgálnak a különböző zarándokutak is. Az idén is több ilyet szervezünk. Ide felnőttek jelentkezését is várjuk. Ilyen pl. az április 22-ei litéri zarándoklat Bódi Mária Magdolna vértanú emlékére (valamint Mariazell 2017. június 14-én.)

Litéren 11.00-kor ünnepi szentmise lesz. Az iskolától indulunk 10.00-kor. Tanulóinknak nem kell fizetni a buszért, felnőtteknek 400 Ft. Április 20-ig várjuk a jelentkezéseket az iskolában!

A tavaszi szünetben biztosan lesz egy kis idő arra, hogy az otthon – szomszédban, ismerősöknél – összegyűlt felesleges papírt összekötegeljék, a PET palackokat bezsákolják, hogy a szünet utáni napokban (április 26-áig) behozhassák.

Még egyszer áldott húsvétot és jó pihenést, kikapcsolódást kívánunk a szünetre!

Nepomuki Bál 2018

Májusi tájékoztató

A négy napra jó pihenést kívánok, hogy az utolsó néhány héthez kellő erőt gyűjtsünk, mert sok feladat vár ránk.

Máj. 3. csütörtök: Rövidített órákkal megyünk.(6 óra lesz megtartva), majd 1300-kor szentmise. (kb. 1345-kor lesz vége, utána ebéd ill. napközi.)

Máj. 6. vasárnap 10 órakor szentmisén az édesanyák, és a Szűzanya köszöntése.

Máj. 7. hétfő rövidített órákkal tanítunk ( 6 óra lesz megtartva) a Missziós kereszt búcsúztatása kb. 1330-kor végzünk, ebéd, napközi.

Máj. 13. 10 órai szentmisén elsőáldozás

Máj. 14-18. Nepomuki Napok, azon belül máj. 17-én a gála, máj. 18-án az SZM. bál.

Mindezen programjaink sikeres megvalósításához az Önök támogatására, aktív részvételére számítunk, melyben nagyon bízunk!

Közérdekű információ

Tisztelt Szülők!

Elsőként szeretnénk köszönetet mondani mindazon szüleinknek, akik bármi módon segítik munkánkat: pl. jönnek szurkolni, eljönnek különböző programjainkra, nemcsak kísérik, csemetéjüket, de maguk is részt vesznek a szentmisén, lehetővé teszik, hogy gyermekük a különböző versenyekre, programokra elmenjen, mellyel az iskolát képviselik, esetleg kétkezi munkával vagy más egyéb formában biztosítanak támogatásukról . Köszönet érte!

Az elkövetkezendő néhány nap programja:
- Április 16. és 20. között lehet behozni az összegyűjtött papírt az osztályokba!
- Április 21-én, szombaton HÉTFŐI munkarend szerint lesz tanítás. 5 óra lesz megtartva.

A testnevelés órája keretében minden osztály szépíti, takarítja az iskola udvarát. Ehhez kérjük az Önök egyetértő támogatását is!

Jó lenne, ha mindenki tudna hozni magával kesztyűt, amiben tud dolgozni.
- Április 23-ával kezdődő héten iskolánk is bekapcsolódik a Fenntarthatósági témahétbe. Ennek jegyében környezetvédelmi előadások, vetélkedők színesítik azt a hetet.
- Végül, de nem utolsósorban az SzM bál, mely május 18-án, pénteken lesz a Nepomuki Napok zárásaként.
Kérjük Önöktől, hogy aki teheti, segítse személyes részvétellel, tombolatárgy gyűjtésével esetleg felajánlással az est sikerét.

Bízva ebben, kívánok Önöknek kitartást, türelmet, de legfőképpen jó egészséget e sok-sok feladat elvégzéséhez, gyermekük, és ezáltal iskolánk támogatásához!

Fenntarthatósági témahét

Általános iskolai beíratás

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig
2018. április 13. (péntek) 8.00 – 18.00 óráig

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2018. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek TAJ-kártyája,
 • a szülő/gondviselő személyi igazolványa.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.
Körzethatárunk nincs, szeretettel várjuk Várpalotáról és a környező településekről jelentkező gyermekeket.

Bánk Bán

Áprilisi tájékoztató

Tisztelt Szülők!

Bizonyára sokak tudomására jutott az iskolai betörés híre. Köszönjük azon Kedves Szüleinknek a pozitív hozzáállást, akik bűnbakok, felelősök keresése helyett a kár enyhítésére, ötletekkel, tettekkel álltak elő. Bízunk benne, hogy minél többen csatlakoznak a „Fotózkodj egy csekkel” indított szülői kezdeményezéshez. Valamint itt szeretném megköszönni azoknak a Szülőknek, Nagyszülőknek is a támogatását, akik egy-egy vidéki versenyre saját autójukkal viszik el tanítványainkat.

A következő néhány hét fontosabb eseményeiről tájékoztatnánk Önöket:

 • Április 4-én du. egy továbbképzés lesz, melyen az elektronikus napló használatával kapcsolatban tájékoztatnak bennünket.


(Jövő tanévben bevezetésre kerül, most tavaszi szünet után kipróbálás jelleggel használjuk – a hagyományos mellett- melyhez szülői hozzáférést is biztosítunk.)
Nagy segítséget jelentene számunkra, ha ezen a délutánon, (kedden) a napközis, ill. tanulószobás diákjaink 14 órakor hazamehetnének. Természetesen, akinek ez gondot jelent megoldjuk gyermeke felügyeletét.

 • Április 10. hétfő Lelki nap, melyet Nagy Lénárd ciszterci szerzetes fog tartani. (Nagyoknak gyónás)
  1130-kor misével zárjuk a napot. Ezután ebéd, majd hazamenetel. (Igény szerint napközis felügyelet.)
 • Április 10. 11. 18.00 órakor lelkigyakorlat lesz a templomban, ahova várjuk a szülőket is!
 • Április 11-én, kedden a költészet napja alkalmából és az Arany János-évhez kapcsolódva 14.30 órától irodalmi találkozót szervez az iskola, melyre minden verset kedvelő szülőt, érdeklődőt hívunk és várunk.
 • Április 13. Nagycsütörtök 18 óra szentmise.
 • Április 14. Nagypéntek 15 órakor Keresztút.
 • Április 15. Nagyszombaton 18 órakor Feltámadási körmenet (Húsvétvasárnap és hétfőn ünnepi miserend.)
 • A tavaszi szünet nálunk április 11-től 18-ig tart.
 • A szünet utáni első tanítási nap április 19. szerda.
 • Április 19-én 17 órakor az elsőáldozóknak, 18 órakor a bérmálkozók szüleinek tartunk megbeszélést. (Eszes Zoltán)
 • Április 20-án, csütörtökön fogadó óra lesz, 1700-1830
  Bízunk az Önök aktivitásában, érdeklődésében, hogy az esetleges problémákat még talán időben tudjuk átbeszélni.
 • Április 21-én, pénteken rendhagyó természetismeret óra keretében vendégünk lesz Németh Lajos meteorológus 1250-től. (Az érdeklődő szülőket is várjuk!)
 • Április 24-én, hétfőn a fenntarthatósági témahéthez valamint a Föld napjához kapcsolódóan nagytakarítást tartunk az iskola udvarán, közvetlen környezetében. Kérjük, hogy mindenki hozzon magával kesztyűt, hogy mind azt a szemetet, ami valószínűsíthető, hogy tőlünk származik, összeszedhessük. (Aki esetleg ezzel nem ért egyet, írásban jelezze.)
 • Április 25-én, kedden délután továbbképzés lesz iskolánk pedagógusai számára.
  Kérem, segítsék nyugodt részvételünket azzal, hogy akinek nem okoz gondot, ebéd után gyermeke haza mehessen.
 • Az étkezés befizetése 2017. április 19., szerdán; a pótbefizetés 24. hétfőn lesz. Kérem, szíveskedjenek a befizetési napokat figyelemmel kísérni!

Előre is köszönjük megértésüket, segítségüket!

Valamennyi kollégám nevében áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! A szünetre jó pihenést és tartalmas együttlétet gyermekeikkel!

Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

 • Köszönetet mondunk azon szülőknek, akik bármi módon (fuvar, kétkezi munka, eszköz, egyéb felajánlás) segítettek az április 9-i udvarrendezésben.
 • Nagy segítség lenne számunkra, ha adataikban – lakcím, telefonszám – bármilyen változás áll be, azt közölnék velünk!
 • Április 18-án 17.00-18.00-ig fogadó órát tartunk, melyre várjuk az érdeklődő szülőket, hogy megbeszélhessék a szaktanárokkal gondjaikat, problémáikat.
 • A jövő tanévi tankönyvrendeléssel kapcsolatos legfontosabb információk, melyek a felsős tanulókat érinti.

a) április 15-től (információink szerint) megnyílik egy szülők számára hozzáférhető webes felület (www.szuloifelulet.kello.hu), melyen ellenőrizhetik gyermekük adatait, - megtekinthetik és jóváhagyhatják a gyermekek számára rendelt könyveket. Amennyiben valamelyik könyvet más forrásból be tudják szerezni, ezt jelezzék az iskolában.

b) A fizetős diákok számláit az iskolába küldik augusztus végén, mely kiegyenlíthető az online szülői felületen, vagy átutalással, ill. postahivatalokban szeptember 15-ig.

c) Amennyiben egy fizetős státuszú diák egy másik iskolába átiratkozik, a megrendelt tankönyvet közvetlenül a szülő küldheti vissza a Kello részére 2016. szeptember 15-ig. Ennek költségéről a szülőnek/gondviselőnek kell gondoskodnia.
Munkánk megkönnyítése érdekében jelezze, ha gyermekét más intézménybe szeretné íratni.

 • Kísérleti jelleggel gyermek jógafoglalkozásoknak ad helyet iskolánk, jövő hét kedden 16 órai kezdettel. (kedd és csütörtök 16.00-17.00 között lesz a szakkör.)
 • Iskolánkban a papírgyűjtés április 29-én lesz. Az összegyűjtött, kötegelt papírt, PET palackot, április 25-étől lehet behozni az iskolába.
 • Bár még távolinak tűnik, de már most jelezzük, hogy a Nepomuki Gála május 12-én (csütörtök) délután lesz.
 • A tanév végéig már nem sok idő van, de sok feladat és persze tanulás vár ránk. Még nem késő javítani! Ez persze házi feladat, felszerelés, figyelmes órai munka nélkül nem fog menni.

Jó munkát mindannyiunknak!

Áprilisi tájékoztató

Reméljük a tavaszi szünetben sikerült pihenniük is, és erőt gyűjteni az elkövetkezendő 2,5 hónap sok feladatához.

 • Elsőként mindjárt egy nagy kérésünk lenne.
  Április 9-én, szombaton reggel 9 órától egy közös együttmunkálkodásra kérjük Önöket!
  Fa-, virágültetés, udvarrendezés, pálya felfestése, kültéri kosárpalánk elhelyezése stb.
  Ásóval, lapáttal, gereblyével, kapával, talicskával egyszóval kerti eszközökkel kellene jönni.
  Nagyon számítunk Önökre! Minden segítség jól jön!
  Fontos lenne egy visszajelzés!
  (A gyerekek felügyeletét – mivel a pályát, játszóteret nem lehet használni – kézműveskedéssel meg tudjuk oldani.)
 • Szintén ezen a napon délelőtt (április 9., szombat 9.00-11.00) a SzK javaslatára bolhapiacot tartanánk az ebédlőben. Mindenki (gyerek, felnőtt) elhozhatná megunt, kinőtt, felesleges dolgait és árulhatná.
 • Kerékpáros zarándoklatot (Bódi Mária Magdolna vértanú emlékére) szervezünk Litérre április 16-án felsős tanulóinknak. A kb. 50 km-es távra jó műszaki állapotú kerékpárral és természetesen megfelelő állóképességgel rendelkező tanulókat, szülőket várunk!
 • Kicsit távolinak tűnik, - de a jegyeket ki kell fizetni április 8-áig – egy május 21-ei színházi lehetőség.
  Budapesten az Operett Színházban május 21-én, szombaton az Ördögölő Józsiás c. előadásra vannak kedvezményes jegyek 2.500 Ft-ért. (Természetesen plusz az útiköltség 2.500Ft.)
  A darab alsós, felsős gyermeknek, felnőttek számára egyaránt élvezhető.
  Aki úgy gondolja, hogy szívesen jönne április 7-éig (csütörtök) a 2.500 Ft beküldésével jelentkezhet Bába Ferencné iskolatitkárnál. A határidő fontos, mert április 8-ig el kell utalni a jegyek árát!

 

Az áprilisi osztálymisék rendje:

április 3. 1-2. osztály április 10. 3-4. osztály
április 17. 5-6. osztály április 24. 7-8.osztály (Keresztelés!)

 

Bár valóban távoli, de mindjárt itt van az elsőáldozás május 8. és a bérmálás május 14. (szombat) időpontja.

Ördögölő Józsiás - Rockoperett

Közösségi munka

Határtalanul program

"Elek Apó meséi": Székelyföldi legendák és mondák nyomában. 2015. jún. 1 - jún. 5.

Elsősorban mesék, mondák és legendák révén ismerjük meg Erdély, benne nagyobbrészt Székelyföld történetét, így a gyerekeink igazán közel kerülnek majd a "Tündérkert" titkaihoz. 

Dolgozom ...

Közben ismerkedünk a helyi magyar iskolákkal és tanulóikkal, közös kulturális és sporttevékenységeket szervezünk. A pályázat keretében iskolánk 1.609.200 Ft támogatást nyert, melyet utazásra, illetve szállásra fordíthatunk.

HAT-14-01 Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek (HATÁRTALANUL program)

Programok május és június hónapra

Először is a hosszú hétvégére jó pihenést kívánunk, hogy erőt gyűjtsünk a hátra lévő néhány nagyon „munkás” hétre.

Tisztelt Szülők!

 • Május 3-án anyák napi műsor az 1. osztályosok előadásában a templomban a 10 órai szentmisén. ( Ez egyébként az elsős, másodikos osztálymise.)
 • Május 9. Gizella nap Veszprém. Érdeklődő gyerekek Eszes Zoli bácsinál jelentkezhetnek.
 • Május 10-én a 10 órai szentmisén lesz az elsőáldozás. Ez a nap egyben a Nepomuki Napok ünnepélyes megnyitása is.
 • Május 11-16 a Nepomuki Napok, melynek a programja a következő:
  Hétfő, kedd, szerda, csütörtök rendes tanítás!
  Délutánonként lesznek programok.
 • Május 11. hétfő 14.30-tól alsós Ki mit tud?
  felsős Soduko verseny
   17 órától minden érdeklődő: Rajz és képkiállítás megnyitója
 • Május 12. kedd 14.00 érdeklődő tanulók 1-8. osztály tájékozódási futóverseny
 • Május 13. szerda 14.30 érdeklődő tanulók Peonza verseny
   15.00 Városi angol vetélkedő
 • Május 14. csütörtök 17.00 Jó Szerencsét Művelődési Ház : Gála, mely kb. 2 órás. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 • Május 15. péntek tanítás nélküli MUNKANAP – JÓ IDŐ ESETÉN HARCITÚRA A Bögre (kiskert) feletti kilátóhoz. Tányért, kanalat mindenki hozzon magával.
  ( Ebédet mindenki kap!)
  ( Rossz idő esetén program az iskolában. Ebéd a menzásoknak és a napköziseknek.)
  Kb. 13 órakor végzünk. Aznap NINCS napközi! Kérjük, hogy mindenki írásban jelezze majd, hogy gyermeke hogy mehet haza aznap.
 • Május 16. szombat 10.00 Ünnepi szentmise (Érsek Atya tartja) Nepomuki Napok zárása, Bérmálás.
  Jó lenne ha minél többen el tudnának jönni!
 • Június 13-án, szombaton lesz a ballagás. Ez a nap is tanítás nélküli MUNKANAP. Reggel 8.00-ra kell jönni ünneplőbe és virágot kell hozni a díszítéshez. Kb. délben fogunk végezni. ( Ebéd és napközi nem lesz.)

 

Mindezek sikeres lebonyolításához Kedves Szülők Önök is szükségesek.

Segítségükben bízva:

Tisztelettel: Juhosné Vavró Zsuzsanna
intézményvezető

Tankönyvlista

Tisztelt Szülők!

Az iskoláknak a tankönyvrendelést április 30-ig kell lebonyolítaniuk, ezért kérjük, tekintsék át a tankönyvlistát, és jelöljék rajta, mely könyveket kérik, mely könyveket szerzik be máshonnan.

Kérjük, 2015. ápr. 20-ig küldjék vissza az iskolának! A később visszaküldött igényeket sajnos nem áll módunkban figyelembe venni!

 

Litéri zarándokút

Tisztelt Szülők!

A litéri zarándokútra van még néhány hely. (április 18. szombat 9.00-kor indulunk és kb. 13.30-kor érünk vissza). Jelentkezni Eszes Zoli bácsinál lehet.

A Föld napja

Április 22-én szerdán a Föld Napján tartanánk a tavaszi udvari nagytakarítást. Szemétszedés, avargyűjtés stb., ehhez hozzanak a gyerekek magukkal kesztyűt, - ha gondolják – illetve aki tud rövid nyelű kis gereblyét.

{phocadownload view=file|id=25|text=Föld Napja 2015 - Letöltés}

Hulladékgyűjtés

A hulladékgyűjtés április 30-án csütörtökön lesz.

Azon a héten lehet behozni a papírt, a kupakokat, az összenyomott PET palackokat. A befolyt összeg az osztálypénztárakat gyarapítja. HAJRÁ!!!!

 

Segítségüket, támogatásukat köszönjük.