A gazdasági irodánk telefonszáma megváltozott: +3620-223-0432

Szűrő

Húsvétra készülünk

Tisztelt Szülők!

A katolikus egyház legnagyobb ünnepére, Húsvétra készülünk.
A Húsvétot megelőző hét a Nagyhét, mely Virágvasárnappal kezdődik. Március 25-én a 8 órási szentmisén a 4. osztályosok olvassák fel Jézus szenvedéstörténetét, a Passiót, a 10 órai szentmisén pedig körmenet és barkaszentelés lesz. (Ugyan a 7., 8. osztályosoknak van most osztálymiséje, de jó lenne, ha minél többen részt vennének az ünnepi szentmisén.)

Ezt követő héten, Nagycsütörtökön este 6 órakor, Nagypénteken du. 3 órakor keresztút, este 6-kor liturgia. Nagyszombaton este 6-kor szentmise és feltámadási körmenet lesz a templomban. Húsvétvasárnap ünnepi miserend.


Az iskolában kedden tartjuk a Lelkinapot. Reggel 8 órától gyónás, meghívott papok (Takács István, Darnai János és Tóth Gábor) tartanak lelki előkészületet az ünnepre. Ezen a napon – kedden- a 11 órakor kezdődő szentmisével zárul a nap. A mise után ebéd, majd igény szerint napközi, ill. aki hazamehet, kérjük, jelezze az üzenőn keresztül.

Szerdától már nincs tanítás! Legközelebb április 4-én, szerdán jövünk iskolába.

SzM gyűlés április 5-én, csütörtökön 17.00-kor lesz. Kérjük a szülői képviselet tagjait minél nagyobb részben jelenjenek meg!

Már most jeleznénk, hogy április 16-án, hétfőn 16.30-18.00-ig fogadóóra lesz, melyre várjuk Önöket Kedves Szülők!

Az ember ősi reménye teljesedett be Jézus feltámadásában, ennek reményében valamennyi kollégám nevében kegyelmekben gazdag, áldott, szép Húsvéti Ünnepeket kívánok!

A szünetre jó pihenést és tartalmas együttlétet gyermekeikkel!

Nyereményjáték

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. nyereményjátékot hirdet általános iskolások számára! Regisztrációval és 5000 Ft feletti vásárlással pontot lehet gyűjteni és osztálykirándulást lehet nyerni. Aki teheti, segítsen az osztálynak! Minden tudnivaló a www.nyeremenyjatek.spar.hu weboldalon elérhető! 

Márciusi információ

A nagyböjti időben osztálymisék lesznek reggel 7.30-7.55-ig az iskola kápolnájában, ezzel is készítve lelkünket a katolikus egyház legnagyobb ünnepére, a Feltámadásra. A nagyböjti idő jó alkalom arra, hogy magunkba nézzünk, kicsit elgondolkodjunk Istennel való kapcsolatunkon.

Az osztálymisék rendje a következő:

Március 5.(hétfő) 1.o. Március 6.(kedd) 2.o.
Március 8.(csütörtök) 3.a, b, Március 9.(péntek) 4.o.
Március 12.(hétfő) 5.a Március 13.(kedd) 5.b
Március 19.(hétfő) 6.o. Március 20.(kedd) 7.a
Március 22.(csütörtök) 7.b Március 23.( péntek) 8.a
Március 26.(hétfő) 8.b

Kérjük Önöket, hogy tegyék lehetővé, hogy gyermekük időben (7.20) megérkezzen. (Aki valamilyen oknál fogva a „saját” miséjét elmulasztja, PÓTOLJA egy későbbi osztállyal!)

Nagyböjti időben péntek du. 5 órakor keresztúti ájtatosság van a templomban. Március 9-én a gyerekek tartanák. Jó lenne, ha minél többen részt tudnának venni.

Március 6-án, kedden du. 15 órától értekezletünk lesz. Kérjük, hogy aki meg tudja oldani, hogy gyermekét addig elvigye a napköziből, nagyon megköszönnénk! Természetesen, akinek ez gondot jelent, megértjük, tehát LESZ napközi!

A jövő hét folyamán, március 5. és 9. között az alsóban nyílt órák lesznek, melyről minden osztályfőnök külön értesíti osztályát! Várjuk érdeklődő szüleinket!

Március 9-én és 10-én Ásványbörze és vásár lesz az iskolában. A péntek du.-i (március 9.) program is ehhez kapcsolódik 14.00-14.45 között!

Március 10-én, szombaton PÉNTEKI munkarend szerint tanítás lesz.

A március havi befizetés március 13-án, kedden lesz. Kérjük, jelezzék azon igényüket is ekkor, hogy március 28-án, szerdán kérnek-e étkezést, ill. felügyeletet gyermekük számára, mert az már nem tanítási nap!

A tavaszi szünet március 28-tól április 3-ig tart.

Beiratkozás 2017/2018

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig
2017. április 21. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2017. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek TAJ-kártyája,
 • a szülő/gondviselő személyi igazolványa.

 

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.
Körzethatárunk nincs, szeretettel várjuk Várpalotáról és a környező településekről jelentkező gyermekeket.

Irodalmi találkozó

Hirdetmény

Hirdetmény

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 118§(4) bekezdése alapján – ezúton közöljük Önnel, hogy iskolánkban, 2016 évben az egy főre jutó normatív támogatás összege:
680.195 Ft volt.

Egyben tájékoztatjuk, hogy feladatainak ellátásához az igénybe vett normatív hozzájárulás a teljes intézményi költségvetés 89%-át fedezi.

Fontos Információk

Köszönjük azon szüleink érdeklődését, akik eljöttek a nyílt napra.

Kicsit elkeserít bennünket, hogy ekkora iskolában nincs igény az úszásoktatáson való részvételre. Mindössze néhányan, - ami sajnos kevés az induláshoz – jelezték szándékukat.
Hétfőig kérem, gondolják át, hisz fontos dolog, hogy úszni tudjunk, vagy egész egyszerűen ne féljenek a gyerekek a víztől és a többi pl. jótékony hatása a víznek, gerincproblémákkal küzdőknek is jó.
(Hétfő a végső határidő, mert az uszodában várják visszajelzésünket.)

A nagyböjti időben osztálymisék vannak, 7.30-kor kezdődnek az iskola kápolnájában. Kérem, hogy ne feledkezzenek el róla, segítség gyermeküket a pontos megérkezésben!

1.o március 9., csütörtök 5.o március 23., csütörtök
2.o március 13., hétfő 6.a március 27., hétfő
3.o március 16., csütörtök 6.b március 29., szerda
4.a március 20., hétfő 7.a március 30., csütörtök
4.b március 22., szerda 7.b április 03., hétfő
8.a április 05., szerda
8.b április 06., csütörtök

 Szintén nagyböjtben péntekenként 17.00-tól keresztúti ájtatosság van a templomban. Jövő héten (március 10.) a gyerekek, azt követően szeretnénk, ha szüleink (várjuk a jelentkezőket) is részt vennének!

A jövő hét pénteki program iskolai versmondó verseny, ahova szintén várjuk a szülőket, a nem versmondó gyerekeket is, mert szeretnénk közönségdíjasokat is hirdetni.

Március 15-i ünnepségünket 14-én tartjuk, ünneplő ruha, kokárda!

Az étkezés befizetése március 13., hétfő, a pótbefizetés 20-a, hétfő.

Tájékoztató

Tisztelt Szülők!

 • A március 5-ei lelkinapon alsó tagozatos osztályaink rajzban felidézték Jézus keresztútját. Ezen alkotások a templomban megtekinthetők. Aláírásukkal szavazhatnak az Önök által legjobbnak ítélt műre.
 • A legtöbb különböző aláírást gyűjtő osztály jutalomban részesül. A rajzok húsvétig láthatók!
 • Március 20-án, Virágvasárnap, ekkor a 1-4. osztályig lesz osztálymise!
 • Március 22-én, kedden 17.00 órakor SzK gyűlés lesz. Feltétlenül számítunk a tagok megjelenésére!

Márciusi tájékoztató

Március 15-ei ünnepségünket március 11-én az 1. órában tartjuk. (Ünneplő ruha, kokárda kell!) majd utána rövidített órákkal MINDEN óra meg lesz tartva.

A tavaszi szünet nálunk március 22-étől kezdődik. A szünet előtt március 21-én, hétfőn még rendes tanítás lesz, ill. az alsósoknak az 5. a felsősöknek a 6. órában Gellért atya – tihanyi bencés szerzetes – tart képes úti beszámolót szentföldi kerékpáros zarándoklatáról, a 7. óra meg lesz tartva.

Szünet utáni első tanítási nap március 30., szerda.

A nagyhét miserendje a következő, melyre szeretnénk, ha a gyerekek, szülők minél többen eljönnének:

 • március 21. 18.00 lelkigyakorlat, melyet a petrozsényi plébános tart
 • március 24. 18.00 Nagycsütörtök szentmise
 • március 25. 15.00 Keresztút
 • március 25. 18.00 Passió
 • március 26. 18.00 Feltámadási körmenet

 (Húsvétvasárnap, Húsvéthétfőn szokott időben szentmisék.)

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk! A szünetre jó pihenést és tartalmas együttlétet gyermekeikkel!

Tavaszi szünet

 

 TAVASZI SZÜNET

március 31-április 8-ig!

Szünet utáni első tanítási nap: 2015. április 8-a, szerda

Jótékonysági Bál

A Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola Szülői

 Közössége

szeretettel meghívja Önöket


2015. április 11-én 19:00 órakor tartandó Jótékonysági Báljára

Helyszín: Petőfi Étterem és Rendezvényterem (Vp. Dankó u. 16.)
Sztárvendég: Iskolánk egykor volt tanulója

A kellemes zenéről a YOMADARAK (Droppil Tibor) gondoskodik
Finom vacsora, értékes tombola tárgyak, zene, tánc

Szeretettel várunk mindenkit!
Érezzük jól magunkat, és közben segítsük gyermekeinket, támogassuk iskolánkat!

Jegyárak: Belépő 1500 Ft Belépő vacsorával: 3000 Ft Támogatójegy: 500 Ft

Érdeklődni és jegyeket vásárolni:

Kámán Gézáné SzK elnöknél; 06/20/2364695 telefonszámon,
Sári Órás Ékszerüzletben, ill. az iskolában a titkárságon lehet
a 88/371-049 számon

HIRDETMÉNY az általános iskolába történő beíratásról

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:

2015. április 16. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óráig,
2015. április 17. (péntek) 8.00 – 18.00 óráig.

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését
2015. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a
választott vagy a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt
biztosító általános iskola első évfolyamára.