A gazdasági irodánk telefonszáma megváltozott: +3620-223-0432

Cikkek

Szűrő

Beiratkozás 2017/2018

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig
2017. április 21. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2017. szeptember 1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek TAJ-kártyája,
  • a szülő/gondviselő személyi igazolványa.

 

A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.
Körzethatárunk nincs, szeretettel várjuk Várpalotáról és a környező településekről jelentkező gyermekeket.

Irodalmi találkozó

Hirdetmény

Hirdetmény

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 118§(4) bekezdése alapján – ezúton közöljük Önnel, hogy iskolánkban, 2016 évben az egy főre jutó normatív támogatás összege:
680.195 Ft volt.

Egyben tájékoztatjuk, hogy feladatainak ellátásához az igénybe vett normatív hozzájárulás a teljes intézményi költségvetés 89%-át fedezi.

Fontos Információk

Köszönjük azon szüleink érdeklődését, akik eljöttek a nyílt napra.

Kicsit elkeserít bennünket, hogy ekkora iskolában nincs igény az úszásoktatáson való részvételre. Mindössze néhányan, - ami sajnos kevés az induláshoz – jelezték szándékukat.
Hétfőig kérem, gondolják át, hisz fontos dolog, hogy úszni tudjunk, vagy egész egyszerűen ne féljenek a gyerekek a víztől és a többi pl. jótékony hatása a víznek, gerincproblémákkal küzdőknek is jó.
(Hétfő a végső határidő, mert az uszodában várják visszajelzésünket.)

A nagyböjti időben osztálymisék vannak, 7.30-kor kezdődnek az iskola kápolnájában. Kérem, hogy ne feledkezzenek el róla, segítség gyermeküket a pontos megérkezésben!

1.o március 9., csütörtök 5.o március 23., csütörtök
2.o március 13., hétfő 6.a március 27., hétfő
3.o március 16., csütörtök 6.b március 29., szerda
4.a március 20., hétfő 7.a március 30., csütörtök
4.b március 22., szerda 7.b április 03., hétfő
8.a április 05., szerda
8.b április 06., csütörtök

 Szintén nagyböjtben péntekenként 17.00-tól keresztúti ájtatosság van a templomban. Jövő héten (március 10.) a gyerekek, azt követően szeretnénk, ha szüleink (várjuk a jelentkezőket) is részt vennének!

A jövő hét pénteki program iskolai versmondó verseny, ahova szintén várjuk a szülőket, a nem versmondó gyerekeket is, mert szeretnénk közönségdíjasokat is hirdetni.

Március 15-i ünnepségünket 14-én tartjuk, ünneplő ruha, kokárda!

Az étkezés befizetése március 13., hétfő, a pótbefizetés 20-a, hétfő.